Câu hỏi thường gặp

Chương trình Cứu trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ của Thành phố Houston (SBERP)

Q: Chương trình Cứu trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (SBERP) là gì?


A: Chương trình Cứu trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (SBERP) cung cấp các khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ ở Houston đang cần hổ trợ nhiều về tài chính và cho thấy khả năng hợp lí có thể trụ lại sau những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. Phòng thương mại địa phương cũng đủ điều kiện để đăng ký SBERP.

Q: Khi nào các doanh nghiệp nhỏ có thể nộp đơn xin trợ cấp?


A: Chương trình sẽ thâu nhận đơn vào khoảng giữa tháng 8 năm 2020. Ngày chính xác sẽ được thông báo rộng rãi trước khi bắt đầu thâu nhận đơn.

Q: Chương trình sẽ được lấy ngân quỹ từ đâu?


A: Chương trình sẽ được tài trợ bằng cách sử dụng 15 triệu đô la được phân bổ cho thành phố trong quỹ Đạo luật CARES 2020.

Q: Doanh nghiệp hoặc phòng thương mại có thể nhận được bao nhiêu thông qua chương trình này?


A: Số tiền tối đa mà một doanh nghiệp hoặc phòng thương mại có thể nhận được là 50.000 đô la.

Q: Doanh nghiệp hoặc phòng thương mại có thể sử dụng tiền tài trợ như thế nào?


A: Các khoản tiền này có thể được sử dụng cho các chi phí hoạt động như trả lương, các khoản phải trả, tiền thuê, thế chấp nhà, thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho nhân viên và cho các chiến lược tiếp thị (bao gồm tạo danh tiến trên mạng và các phương thức bán hàng thay thế khác).

Q: Số tiền tài trợ được trao như thế nào?


A: Tiền tài trợ sẽ được phân bổ theo hai giai đoạn. Một nửa số tiền đầu sẽ được trao ngay khi một doanh nghiệp được chọn để nhận tài trợ. Nửa sau sẽ được trao sau khi doanh nghiệp hoàn thành thành phần Phục hồi và Kiên trì (hỗ trợ kỹ thuật) của chương trình.

Q: Thành phần Phục hồi và Kiên trì SBERP là gì?


A: Như là một phần của chương trình SBERP, các doanh nghiệp sẽ nhận được các dịch vụ tư vấn và nâng cao khả năng tồn tại và xây dựng, giúp phục hồi kinh tế và tăng tính bền bỉ của doanh nghiệp. Các dịch vụ này sẽ bao gồm hỗ trợ trong các lĩnh vực bao gồm, nhưng không giới hạn, lập kế hoạch chiến lược, tài chính, tiếp thị và/hoặc quản lý nguồn nhân lực.

Q: Ai sẽ quản lý chương trình?


A: Houston Business Development, Inc. (HBDi) sẽ thụ lý các đơn đăng ký, giải ngân vốn và cung cấp thành phần Phục hồi và Kiên trì của chương trình.

Q: HBDi là gì?


A: Houston Business Development, Inc. (HBDi) là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) do thành lập Thành phố Houston vào năm 1986 bởi. Sứ mệnh của tổ chức này nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ mở rộng các doanh nghiệp nhỏ, chống lại sự suy thoái của cộng đồng và thúc đẩy cơ hội việc làm cho những công dân có thu nhập thấp và trung bình ở khu vực đô thị Houston và các quận xung quanh. HBDi rất quen thuộc với tình hình kinh tế xã hội của Houston. Gần đây nhất, HBDi được chọn để quản lý Quỹ Phục hồi Kinh tế của Quận Hạt Harris.

Q: Các điều kiện yêu cầu để được tài trợ là gì?


A: Để đủ điều kiện cho SBERP, chủ doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Phải là một doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh chính nằm trong giới hạn của Thành phố Houston;
 • Đã hoạt động kinh doanh ít nhất một (1) năm trong năm qua;
 • Phải cung cấp bằng chứng về việc doanh thu kinh doanh đã giảm đáng kể như thế nào vì các lệnh đóng cửa của chính phủ hoặc các thách thức khác do COVID-19;
 • Tổng doanh thu hàng năm từ 2 triệu đô la trở xuống trước COVID-19;
 • Phải đang ở tình trạng tốt, không vi phạm các điều khoản của Thành phố (thuế bất động sản, tài sản cá nhân, các nền tảng có thể dẩn đến rút giấy phép hành nghề...);
 • Phải cam kết hoàn thành thành phần Phục hồi và Kiên trì (hỗ trợ kỹ thuật) của Chương trình như được cung cấp qua HBDi; và
 • Các tiêu chuẩn điều kiện này có thể được sửa đổi cho những người nộp đơn là phòng thương mại với sự chấp thuận của Giám đốc OBO.


Q: Tài liệu nào sẽ được yêu cầu khi nộp đơn?


A: Người nộp đơn phải cung cấp các loại tài liệu sau:
 • Tờ khai thuế kinh doanh cho năm 2019 và/hoặc Báo cáo lời lỗ năm 2019
 • Nếu không có tờ khai thuế hoặc Báo cáo lời lỗ, tài liệu bổ sung có thể được xem xét, miễn là người nộp đơn cung cấp chứng nhận rằng tài liệu đó là đúng, đầy đủ và chính xác.
 • Báo cáo lãi lỗ cho Quý 2 năm 2020 (Từ tháng 4 đến tháng 6)
 • Đề xuất tái mở cửa / khôi phục
 • Bất kỳ tài liệu nào khác được yêu cầu


Q: Doanh nghiệp sẽ được lựa chọn như thế nào để nhận được khoản tài trợ?


A: Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về điều kiện, Thành phố và HBDi sẽ thực hiện một bảng tính điểm ưu tiên các doanh nghiệp dựa trên các danh mục bao gồm, nhưng không giới hạn, nhu cầu tài chính, địa lý, khả năng tiếp cận với những thách thức về vốn, khả năng phục hồi và duy trì công ăn việc làm .

Q: Ứng viên sẽ được chấm điểm như thế nào?


A: Để cho phép sự công bằng giữa các ngành và lĩnh vực kinh doanh, các đơn đăng ký sẽ được tính điểm bằng cách sử dụng hồ sơ doanh nghiệp có tính đến quy mô kinh doanh, dòng tiền và vốn hiện có. Hồ sơ doanh nghiệp sẽ bao gồm các yếu tố sau - mỗi yếu tố sẽ nhận được điểm số:
 • Nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp để đảm bảo các cộng đồng có lịch sử bị thua thiệt mất quyền ưu tiên cũng có thể tiếp cận với nguồn tài trợ;
 • Dựa trên những doanh nghiệp có thể đã gặp thách thức khi xin tiền tài chính từ các phương thức truyền thống khác.
 • Các doanh nghiệp chưa nhận được các quỹ cứu trợ COVID nào khác sẽ nhận được điểm số cao hơn so với các doanh nghiệp không nhận đủ tài trợ từ các nguồn khác;
 • Dựa trên Doanh nghiệp có thuê những người Houston có thu nhập thấp đến trung bình hay không;
 • Dựa trên Doanh nghiệp có từ 10 nhân viên trở lên hay không để hỗ trợ duy trì việc làm và thúc đẩy nền kinh tế địa phương của Houston;
 • Doanh nghiệp đã hoạt động từ 5 năm trở lên;
 • Liệu kế hoạch Phục hồi và Kiên trì của một doanh nghiệp có cho thấy rằng doanh nghiệp có cơ hội tồn tại lâu dài trong và sau COVID-19 hay không.


Các doanh nghiệp đáp ứng một số yếu tố này, cũng như xác nhận rằng họ đã bị sụt giảm doanh thu đáng kể do COVID-19, sẽ được ưu tiên tài trợ.

Q: Điều gì xảy ra sau khi nộp đơn đăng ký?


A: Các đơn đăng ký sẽ được xử lý trong khoảng thời gian 2 tháng, với dự kiến các khoản giải ngân cuối cùng dự kiến vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Tất cả các doanh nghiệp sẽ có thể tận dụng Nhân tố Phục hồi và Kiên trì của chương trình được cung cấp thông qua HBDi trong khoảng thời gian này .